Introduktion til Dokument Registrings- og Opdateringsservicen (DROS)

Formål med servicen

Formålet med Dokument Registrerings- og Opdateringsservice er at udstille services, hvorigennem dokumentkilder kan registrere og vedligeholde deres udstillede dokumenter (herunder Aftaler) samt oplysninger (metadata) vedrørende disse dokumenter.

Overordnet løsnings- og forretningsbeskrivelse af servicen

Servicen tager imod dokumentregistreringer til det nationale repository og nationale registry. Hermed bliver det muligt for dokumentanvendere efterfølgende at fremsøge disse vha Dokumentdelingsservice (DDS). Der udbydes snitflader for både stable og on-demand dokumenter.

Derudover udbydes services til vedligehold af metadata vedr. allerede registrerede dokumenter - herunder opdatering af status f.eks. slettemarkering af dokumenter (deprecate).

Endelig udbydes metadataregistreringssnitflader for eksterne dokumentrepositories (f.eks. KIH). Eksterne dokumentrepositories kan koble sig op på det nationale registry, og kan gennem disse snitflader få indexeret sine dokumenter.

Servicedeklaration: Særlige forhold vedr. anvendelse af Dokument Registrerings- og Opdateringsservice (DROS)


Kontaktoplysninger, servicebeskrivelse og testforhold


  • No labels