1. Introduktion

1.1. Formål

Formålet med nærværende dokument er at dokumentere udfaldet af gennemførte tests for Dokumentdelingsservices. Desuden fastholdes code coverage-rapporter genereret ved release.

1.2. Læsevejledning

Dokumentet henvender sig til alle med interesse i kvalitetssikring af Dokumentdelingsservices. Læseren forventes at have kendskab til Java software udvikling, herunder unittesting, med anvendelse af Maven og WildFly applikationsserver.

1.3. Dokumenthistorik

Version

Dato

Ansvarlig

Beskrivelse

1.0

21.09.2016

Systematic

Initiel udgave. Rapportering på Dokumentdelingsservices 2.0.0. Se evt. tidligere rapporter for NPI retrieve og service

1.1

18.12.2016

Systematic

Rapportering på Dokumentdelingsservices 2.0.1.

1.2

10.02.2017

Systematic

Rapportering på Dokumentdelingsservices 2.0.3.

1.3

12.10.2017

Systematic

Rapportering på Dokumentdelingsservices 2.0.4.


1.4. Definitioner og referencer

Definition

Beskrivelse

NIAB

NSP in a box

NSI

National Sundheds-IT

NSP

Den nationale service platform (inden for sundheds-IT)

Alias

Beskrivelse

TestvejledningRegistry

Testvejledning DDS Registry, (SSE/11734/PHB/0011)

TestvejledningRepository

Testvejledning DDS Repository, (SSE/11734/PHB/0020)

2. Udfald af gennemførte tests

Dokumenterne [TestvejledningRegistry] og [TestvejledningRepository] beskriver de forskellige tests, der planlægges gennemført ved release af Dokumentdelingsservices.

2.1. Unittest

Log fra byg af Dokumentdelingsservices, der inkluderer automatiserede unittests, indgår i separat testrapport ved hvert release.

2.2. Integrationstests

Log fra afvikling af integrationstests indgår i separat testrapport ved hvert release.

2.3. Code coverage-rapporter

Rapporter fra kørsel af code coverage er inkluderet i afsnit 3.

3. Code Coverage-rapporter

Code coverage er bestemt ved at køre unit- og integrationstest mod Dokumentdelingsservices instrumenteret med værktøjet Cobertura. Kørsel og rapportgenerering er foretaget på NSP in a Box (NIAB), der er sammenlignelig med targetplatformen for Dokumentdelingsservicen.

3.1. Code coverage med kørsel af integrationstests
  • No labels