Teknisk navn

cpr

Opdateringsfrekvens

Dagligt (undtagen weekend og helligdage)

Kilde

CPR-kontoret (som dog modtager data fra andre myndigheder)

Versioner

1,2


Beskrivelse

CPR Udvidet indeholder aktuelle og historiske informationer om borgere i Danmark, herunder:

  • navne
  • adresse (inkl. udland)
  • civilstand
  • slægtskab
  • beskyttelser
  • forhold til folkekirken
  • umyndiggørelse
  • valgret

Oplysningerne kommer fra forskellige myndigheder, og er knyttet til CPR-nummeret.

De forskellige datatyper i registeret indeholder hver især et "unreliable"-felt, som indeholder feltnavn(e) der pga. uventede data ikke er pålidelige. Derudover har visse felter et særligt felt til "usikkerhedsmarkering" hvis der af forskellige årsager kan drages tvivl om indholdet af det pågældende felt. Det kan fx være et navn der er for langt til at kunne indeholdes i datatypen, eller en dato der vurderes som værende upræcis.

OBS vedr slettedato for Navne og Adresse beskyttelse se venligst info. fra CPR her: https://cprservicedesk.atlassian.net/l/cp/95rif59W

Datatyper - oversigt

Navn

Beskrivelse

Version
barnrelationIndeholder relationer mellem forældre og børn2
deltbopaelIndeholder dato for delt bopael1
foraeldremyndighedrelationIndeholder typer af børns forældremyndighed2
historiskeadresserHistorisk adresser pr. CPR-nummer1
historiskecivilstandeHistoriske civilstande1
historiskefolkekirkeoplysningerHistoriske folkekirkeoplysninger1
historiskeforsvindgenfindoplysningerHistoriske forsvindings- og genfindingsoplysninger (hvorvidt en person er erklæret forsvundet)1
historiskenavneoplysningerHistoriske navneoplysninger1
historiskepersonnumreHistoriske CPR-numre1
historiskerejseoplysningerHistoriske indrejse/udrejseoplysninger inkl. udlandsadresse1
historiskeseparationerHistoriske separationer1
historiskestatsborgerskaberHistoriske statsborgerskaber1
notatFolkeregister-notater1
personStamdata for person2
personfamilieStamdata for ægtefælle og forældre1
personkontaktKontaktoplysninger for person (inkl. diverse beskyttelser, udlandsadresse mm.)1
personudvidetUdvidede personoplysninger (folkekirkeforhold, valgret, kommunale forhold mm)1
umyndiggoerelsevaergerelationOplysninger om værge mm. ifm. umyndiggørelse2


CPR2


Datatyper - detaljer


Datatype: barnrelation

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

barnCPRCPR-nummer på barnNej
char(10)
cprCPR-nummer på forælderNej
char(10)
idSammensat id, som er unik for datatypenNejXvarchar(21)
unreliableFeltnavn(e), som pga. uventede data ikke er pålideligeJa
varchar(2000)
Datatype: deltbopael

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

cprCPR-nummer på barnNejXchar(10)
startDatoStartdato for deltbopaelJa
date
startDatoMarkering Startdato, usikkerhedsmarkeringJa
varchar(1)
unreliableFeltnavn(e), som pga. uventede data ikke er pålideligeJa
varchar(2000)
Datatype: foraeldremyndighedrelation

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

cprCPR-nummer på barnNej
varchar(10)
foraeldreMyndighedSletteDato

Forældremyndighed slette-dato

Ja
date
foraeldreMyndighedStartDatoForældremyndighed start-datoJa
date
foraeldreMyndighedStartDatoMarkering

Forældremyndighed, usikkerhedsmarkering

Ja
varchar(1)
idSammensat id, som er unik for datatypenNejXvarchar(21)
relationCprCPR-nummer på relation. Kun udfyldt for typeKode 0005 og 0006Ja
varchar(10)
relationCprStartDatoStart-dato for relation. Kun udfyldt for typeKode 0005 og 0006Ja
date
typeKode

Værdisæt:

0003: Mor

0004: Far

0005: Anden indehaver 1

0006: Anden indehaver 2

Nej
varchar(4)
typeTekstTekst hørende til typeKode (se ovenfor)Nej
varchar(50)
unreliableFeltnavn(e), som pga. uventede data ikke er pålideligeJa
varchar(2000)Datatype: historiskeadresser

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

bygningsnummerBygningsnummerJa
varchar(4)
coNavnC/O navnJa
varchar(34)
cprCPR-nummerNej
char(10)
etageEtageJa
varchar(2)
fraflytningsDato

Fraflytningsdato 

Ja
datetime
fraflytningsDatoMarkering

Fraflytningsdato, usikkerhedsmarkering

Ja
varchar(1)
husnummerHusnummerJa
varchar(4)
idUnik id for datatypenNejXvarchar(32)
kommuneKodeKommunekodeJa
int(4)
retFortrydAendring

Ret/fortryd-markering. Værdisæt:

K = Ret

A = Fortryd

Æ = Teknisk ændring

Ja


varchar(1)
sideDoerNummerSidedør nummer (kan også være "th", "mf" osv.)Ja
varchar(4)
tilflytningsDatoTilflytningsdatoJa
datetime
tilflytningsDatoMarkeringTilflytningsdato, usikkerhedsmarkering (angives ved '*')Ja
varchar(1)
unreliableFeltnavn(e), som pga. uventede data ikke er pålideligeJa
varchar(2000)
vejKodeVejkodeJa
int(4)Datatype: historiskecivilstande

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

aegtefaelleCPR

Ægtefælle CPR-nummer. Der er følgende sammenhæng mellem personens civilstand og oplysning om ægtefælle:

Gift = personnummer på ægtefælle
Fraskilt = personnummer på tidl. ægtefælle
Enke/enkemand = personnummer på afdød ægtefælle
Partnerskab = personnummer på partner
Oph. partnerskab = personnummer på tidl. partner
Længstlev. partner = personnummer på afdød partner
Død = personnummer på ægtefælle/partner

Ja
varchar(10)
aegtefaelleFoedselsDatoÆgtefælle fødselsdatoJa
date
aegtefaelleFoedselsDatoMarkering

Ægtefælle fødselsdato, usikkerhedsmarkering

Ja
varchar(1)
aegtefaelleNavnÆgtefælle navnJa
varchar(34)
aegtefaelleNavnMarkeringÆgtefælle navn, usikkerhedsmarkeringJa
varchar(1)
civilstand

Civilstand. Værdisæt:

U = Ugift

G = Gift

F = Fraskilt

E = Enke/enkemand

P = Registreret partnerskab

O = Ophævet partnerskab

L = Længstlevende partner

D = Død

Ja


varchar(1)
cprCPR-nummerNej
char(10)
idUnik id for datatypenNejXvarchar(32)
retFortrydAendringRet/fortryd-markeringJa
varchar(1)
seperationHenvisningHenvisning til evt. seperationJa
datetime
slutDatoCivilstand slutdatoJa
datetime
slutDatoMarkeringCivilstand slutdato, usikkerhedsmarkeringJa
varchar(1)
startDatoCivilstand startdatoJa
datetime
startDatoMarkeringCivilstand startdato, usikkerhedsmarkeringJa
varchar(1)
unreliableFeltnavn(e), som pga. uventede data ikke er pålideligeJa
varchar(2000)Datatype: historiskefolkekirkeoplysninger

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

cprCPR-nummerNej
char(10)
folkekirkeforhold

Folkekirkeforhold. Værdisæt:

A = Afventer

F = Medlem af folkekirken

M = Medlem af valgmenighed, tillige medlem af folkekirken

S = Medlem af folkekirken, men fritaget for kirkeskat

U = Udenfor folkekirken

Ja
varchar(1)
idUnik id for datatypenNejXvarchar(32)
slutDatoFolkekirkeforhold slutdatoJa
date
slutDatoMarkeringFolkekirkeforhold slutdato, usikkerhedsmarkeringJa
varchar(1)
startDatoFolkekirkeforhold startdatoJa
date
startDatoMarkeringFolkekirkeforhold startdato, usikkerhedsmarkeringJa
varchar(1)
unreliableFeltnavn(e), som pga. uventede data ikke er pålideligeJa
varchar(2000)Datatype: historiskeforsvindgenfindoplysninger

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

cprCPR-nummerNej
char(10)
forsvindingsDato

Forsvindingsdato

Ja
datetime
forsvindingsDatoMarkeringForsvindingsdato, usikkerhedsmarkeringJa
varchar(1)
genfindingsDatoGenfindingsdatoJa
datetime
genfindingsDatoMarkeringGenfindingsdato, usikkerhedsmarkeringJa
varchar(1)
idUnik id for datatypenNejXvarchar(32)
retFortrydAendring

Ret/fortryd markering. Værdisæt:

K = Ret

A = Fortryd

Æ = Teknisk ændring

Ja
varchar(1)
unreliableFeltnavn(e), som pga. uventede data ikke er pålideligeJa
varchar(2000)Datatype: historiskenavneoplysninger

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

cprCPR-nummerNej
char(10)
efternavnEfternavnJa
varchar(40)
efternavnMarkering

Efternavn, usikkerhedsmarkering. Værdisæt:

+ = Navnet er forkortet

* = Navnet indeholder tegn der ikke kan indrapporteres til CPR

= = Navnet er utilstrækkeligt dokumenteret 

Ja
varchar(1)
fornavnFornavn(e)Ja
varchar(50)
fornavnMarkeringFornavn, usikkerhedsmarkering. Værdisæt:

+ = Navnet er forkortet

* = Navnet indeholder tegn der ikke kan indrapporteres til CPR

= = Navnet er utilstrækkeligt dokumenteret 

Ja
varchar(1)
idUnik id for datatypenNejXvarchar(32)
mellemnavnMellemnavnJa
varchar(40)
mellemnavnMarkeringMellemnavn, usikkerhedsmarkering. Værdisæt:

+ = Navnet er forkortet

* = Navnet indeholder tegn der ikke kan indrapporteres til CPR

= = Navnet er utilstrækkeligt dokumenteret 

Ja
varchar(1)
retFortrydAendring

Ret/fortryd markering. Værdisæt:

K = Ret

A = Fortryd

Æ = Teknisk ændring

Ja
varchar(1)
slutDatoSlutdatoJa
datetime
slutDatoMarkeringSlutdato, usikkerhedsmarkeringJa
varchar(1)
startDatoStartdatoJa
datetime
startDatoMarkeringStartdato, usikkerhedsmarkeringJa
varchar(1)
unreliableFeltnavn(e), som pga. uventede data ikke er pålideligeJa
varchar(2000)Datatype: historiskepersonnumre

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

cprGældende CPR-nummerNej
char(10)
historiskCPRHistorisk CPR-nummerNej
varchar(10)
idUnik id for datatypenNejXvarchar(32)
slutDatoSlutdatoJa
date
slutDatoMarkeringSlutdato, usikkerhedsmarkeringJa
varchar(1)
startDatoStartdatoJa
date
startDatoMarkeringStartdato, usikkerhedsmarkeringJa
varchar(1)
unreliableFeltnavn(e), som pga. uventede data ikke er pålideligeJa
varchar(2000)Datatype: historiskerejseoplysninger

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

cprCPR-nummerNej
char(10)
idUnik id for datatypenNejXvarchar(32)
indrejseDatoIndrejsedatoJa
datetime
indrejseLandekodeIndrejse landekode (ALFA2 kode, i henhold til ISO standard 3166)Ja
int(4)
indrejseMarkeringIndrejsedato, usikkerhedsmarkeringJa
varchar(1)
retFortrydAendring

Ret/fortryd markering. Værdisæt:

K = Ret

A = Fortryd

Æ = Teknisk ændring

Ja
varchar(1)
udlandsAdr1Udlandsadresse 1Ja
varchar(34)
udlandsAdr2Udlandsadresse 2Ja
varchar(34)
udlandsAdr3Udlandsadresse 3Ja
varchar(34)
udlandsAdr4Udlandsadresse 4Ja
varchar(34)
udlandsAdr5Udlandsadresse 5Ja
varchar(34)
udrejseDatoUdrejsedatoJa
datetime
udrejseLandekodeUdrejse landekode (ALFA2 kode, i henhold til ISO standard 3166)Ja
int(4)
udrejseMarkeringUdrejsedato, usikkerhedsmarkeringJa
varchar(1)
unreliableFeltnavn(e), som pga. uventede data ikke er pålideligeJa
varchar(2000)Datatype: historiskeseparationer

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

civilstandHenvisningHenvisning til evt. civilstandJa
datetime
cprCPR-nummerNej
char(10)
idUnik id for datatypenNejXvarchar(32)
retFortrydAendring

Ret/fortryd markering. Værdisæt:

K = Ret

A = Fortryd

Æ = Teknisk ændring

Ja
varchar(1)
slutDatoSeparation slutdatoJa
date
slutDatoMarkeringSeparation slutdato, usikkerhedsmarkeringJa
varchar(1)
startDatoSeparation startdatoJa
date
startDatoMarkeringSeparation startdato, usikkerhedsmarkeringJa
varchar(1)
unreliableFeltnavn(e), som pga. uventede data ikke er pålideligeJa
varchar(2000)Datatype: historiskestatsborgerskaber

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

cprCPR-nummerNej
char(10)
idUnik id for datatypenNejXvarchar(32)
landekodeLandekode (ALFA2 kode, i henhold til ISO standard 3166)Ja
int(4)
retFortrydAendring

Ret/fortryd markering. Værdisæt:

K = Ret

A = Fortryd

Æ = Teknisk ændring

Ja
varchar(1)
slutDatoSlutdatoJa
datetime
slutDatoMarkeringSlutdato, usikkerhedsmarkeringJa
varchar(1)
startDatoStartdatoJa
datetime
startDatoMarkeringStartdato, usikkerhedsmarkeringJa
varchar(1)
unreliableFeltnavn(e), som pga. uventede data ikke er pålideligeJa
varchar(2000)Datatype: notat

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

cprCPR-nummerNej
char(10)
idUnik id for datatypenNejXvarchar(13)
notatLinjeFolkeregisternotat linjeJa
varchar(40)
notatNummerFolkeregister notatnummerNej
int(2)
sletDatoSlettedatoJa
date
startDatoNotat startdatoJa
date
unreliableFeltnavn(e), som pga. uventede data ikke er pålideligeJa
varchar(2000)Datatype: person

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

adresseringsNavnAdresseringsnavnJa
varchar(34)
bygningsnummerBygningsnummerJa
varchar(10)
bynavnBynavnJa
varchar(34)
coNavnC/O navnJa
varchar(34)
cprCPR-nummerNejXchar(10)
efternavnEfternavnJa
varchar(40)
efternavnMarkeringEfternavn, usikkerhedsmarkering. Værdisæt:

+ = Navnet er forkortet
* = Navnet indeholder tegn der ikke kan indrapporteres til CPR
= = Navnet er utilstrækkeligt dokumenteret

Ja
varchar(1)
etageEtageJa
varchar(2)
foedselsdatoFødselsdatoJa
date
foedselsdatoMarkeringFødselsdato, usikkerhedsmarkeringJa
varchar(1)
fornavnFornavnJa
varchar(50)
fornavnMarkeringFornavn, usikkerhedsmarkering. Værdisæt:

+ = Navnet er forkortet
* = Navnet indeholder tegn der ikke kan indrapporteres til CPR
= = Navnet er utilstrækkeligt dokumenteret

Ja
varchar(1)
gaeldendeCPRGældende CPR-nummer (kun udfyldt for records med status 50 eller 60)Ja
char(10)
husnummerHusnummerJa
varchar(4)
koenKøn (M/K)Ja
char(1)
kommuneKodeKommunekodeJa
int(4)
lokalitetLokalitetJa
varchar(34)
mellemnavnMellemnavnJa
varchar(40)
mellemnavnMarkering

Mellemnavn, usikkerhedsmarkering. Værdisæt:

+ = Navnet er forkortet
* = Navnet indeholder tegn der ikke kan indrapporteres til CPR
= = Navnet er utilstrækkeligt dokumenteret

Ja
varchar(1)
navnebeskyttelseslettedatoNavnebeskyttelse slettedatoJa
datetime
navnebeskyttelsestartdatoNavnebeskyttelse startdatoJa
datetime
navnStartDatoNavn startdatoJa
datetime
navnStartDatoMarkeringNavn startdato, usikkerhedsmarkeringJa
varchar(1)
postdistriktPostdistriktJa
varchar(20)
postnummerPostnummerJa
int(4)
sideDoerNummerSidedør nummer (kan også være "th", "mf" osv.)Ja
varchar(4)
slutDatoSlutdatoJa
date
slutDatoMarkeringSlutdato, usikkerhedsmarkeringJa
varchar(1)
standardAdresseEtiketteadresse (vejnavn,husnummer,etage,sideDoerNummer)Ja
varchar(34)
startDatoStartdatoJa
date
startDatoMarkeringStartdato, usikkerhedsmarkeringJa
varchar(1)
status

Status. Værdisæt:

01 = Aktiv, bopæl i dansk folkeregister

03 = Aktiv, speciel vejkode (9900 - 9999) i dansk folkeregister

05 = Aktiv, bopæl i grønlandsk folkeregister

07 = Aktiv, speciel vejkode (9900 - 9999) i grønlandsk folkeregister

20 = Inaktiv, uden bopæl i dansk/grønlandsk folkeregister men tildelt personnummer af skattehensyn

30 = Inaktiv, anulleret personnummer

50 = Inaktiv, slettet personnummer ved dobbeltnummer

60 = Inaktiv, ændret personnummer ved ændring af fødselsdato og køn 70 = Inaktiv, forsvundet

80 = Inaktiv, udrejst

90 = Inaktiv, død

Ja
char(2)
statusDatoStatus datoJa
datetime
statusMarkeringStatus dato, usikkerhedsmarkeringJa
varchar(1)
stillingStillingJa
varchar(50)
unreliableFeltnavn(e), som pga. uventede data ikke er pålideligeJa
varchar(2000)
vejKodeVejkodeJa
int(4)
vejnavnVejnavnJa
varchar(30)Datatype: personfamilie

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

aegtefaelleCPRÆgtefælles CPR-nummer. Udfyldes hvis ægtefælle har et CPR-nummer. I givet fald er aegtefaelleFoedselsDato og aegtefaelleNavn ikke udfyldtJa
varchar(10)
aegtefaelleFoedselsDatoÆgtefælles fødselsdato. Udfyldes ikke hvis ægtefælle har et CPR-nummerJa
date
aegtefaelleFoedselsDatoMarkeringÆgtefælles fødselsdato, usikkerhedsmarkeringJa
varchar(1)
aegtefaelleNavnÆgtefælles navn. Udfyldes ikke hvis ægtefælle har et CPR-nummerJa
varchar(34)
aegtefaelleNavnMarkeringÆgtefælles navn, usikkerhedsmarkeringJa
varchar(1)
civilstand

Civilstand. Værdisæt:

U = Ugift

G = Gift

F = Fraskilt

E = Enke/enkemand

P = Registreret partnerskab

O = Ophævet partnerskab

L = Længstlevende partner

D = Død

Ja
varchar(1)
civilstandSeperationsHenvisningHenvisning til evt. seperationJa
datetime
civilstandStartDatoCivilstand startdatoJa
datetime
civilstandStartDatoMarkeringCivilstand startdato, usikkerhedsmarkeringJa
varchar(1)
cprCPR-nummerNejXchar(10)
farCPRFars CPR-nummer. Udfyldes hvis far har et CPR-nummer, og i givet fald er farFoedselsdato og farNavn ikke udfyldtJa
varchar(10)
farDatoFar datoJa
date
farDatoMarkeringFar dato, usikkerhedsmarkeringJa
varchar(1)
farFoedselsdatoFars fødselsdato. Udfyldes ikke hvis far har et CPR-nummerJa
date
farFoedselsdatoMarkeringFars fødselsdato, usikkerhedsmarkeringJa
varchar(1)
farNavnFars navn. Udfyldes ikke hvis far har et CPR-nummerJa
varchar(34)
farNavnMarkeringFars navn, usikkerhedsmarkeringJa
varchar(1)
morCPRMors CPR-nummer. Udfyldes hvis mor har et CPR-nummer, og i givet fald er morFoedselsdato og morNavn ikke udfyldtJa
varchar(10)
morDatoMor datoJa
date
morDatoMarkeringMor dato, usikkerhedsmarkeringJa
varchar(1)
morFoedselsdatoMors fødselsdato. Udfyldes ikke hvis mor har et CPR-nummerJa
date
morFoedselsdatoMarkeringMors fødselsdato, usikkerhedsmarkeringJa
varchar(1)
morNavnMors navn. Udfyldes ikke hvis mor har et CPR-nummerJa
varchar(34)
morNavnMarkeringMors navn, usikkerhedsmarkeringJa
varchar(1)
seperationCivilstandHenvisningAktuel separation, henvisning til evt. civilstandJa
datetime
seperationStartDatoAktuel separation startdatoJa
date
seperationStartDatoMarkeringAktuel separation startdato, usikkerhedsmarkeringJa
varchar(1)
unreliableFeltnavn(e), som pga. uventede data ikke er pålideligeJa
varchar(2000)Datatype: personkontakt

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

bygningsnummerBygningsnummerJa
varchar(4)
coNavnC/O navnJa
varchar(34)
cprCPR-nummerNejXchar(10)
etageEtageJa
varchar(2)
forskerbeskyttelseSletteDatoForskerbeskyttelse slutdatoJa
date
forskerbeskyttelseStartDatoForskerbeskyttelse startdatoJa
date
forsvindingsDatoForsvindsdatoJa
datetime
forsvindingsDatoMarkeringForsvindingsdato, usikkerhedsmarkeringJa
varchar(1)
fraflytningKommuneDatoDato for kommune-fraflytningJa
datetime
fraflytningKommuneDatoMarkeringDato for kommune-fraflytning, usikkerhedsmarkeringJa
varchar(1)
fraflytningKommuneKodeKommunekode, fraflytningskommuneJa
int(4)
husnummerHusnummerJa
varchar(4)
kommuneKodeKommunekodeJa
int(4)
kontaktAdr11. linje af kontaktadresseJa
varchar(34)
kontaktAdr22. linje af kontaktadresseJa
varchar(34)
kontaktAdr33. linje af kontaktadresseJa
varchar(34)
kontaktAdr44. linje af kontaktadresseJa
varchar(34)
kontaktAdr55. linje af kontaktadresseJa
varchar(34)
markedsfoeringsbeskyttelseSletteDatoMarkedsføringsbeskyttelse, slettedatoJa
date
markedsfoeringsbeskyttelseStartDatoMarkedsføringsbeskyttelse, startdatoJa
date
navneAdressebeskyttelseSletteDatoNavne/adressebeskyttelse, slettedatoJa
date
navneAdressebeskyttelseStartDatoNavne/adressebeskyttelse, startdatoJa
date
sideDoerNummerSidedør nummer (kan også være "th", "mf" osv.)Ja
varchar(4)
sletDatoAdrSlettedato, adresseJa
date
sletteDatoKontaktAdrSlettedato, kontaktadresseJa
date
startDatoAdrStartdato, adresseJa
date
startDatoKontaktAdrStartdato, kontaktadresseJa
date
startMyndighedAdrStart myndighedJa
int(4)
statsborgerskabLandekodeStatsborgerskab, landekode (ALFA2 kode, i henhold til ISO standard 3166)Ja
int(4)
statsborgerskabStartDatoStatsborgerskab startdatoJa
datetime
statsborgerskabStartDatoMarkeringStatsborgerskab startdato, usikkerhedsmarkeringJa
varchar(1)
supplerendeAdr11. linje af supplerende adresseJa
varchar(34)
supplerendeAdr22. linje af supplerende adresseJa
varchar(34)
supplerendeAdr33. linje af supplerende adresseJa
varchar(34)
supplerendeAdr44. linje af supplerende adresseJa
varchar(34)
supplerendeAdr55. linje af supplerende adresseJa
varchar(34)
tilflytningKommuneDatoDato for kommunetilflytningJa
datetime
tilflytningKommuneDatoMarkeringDato for kommunetilflytning, usikkerhedsmarkeringJa
varchar(1)
tilflytningsDatoDato for tilflytningJa
datetime
tilflytningsDatoMarkeringDato for tilflytning, usikkerhedsmarkeringJa
varchar(1)
udlandsAdr11. linje af udlandsadresseJa
varchar(34)
udlandsAdr22. linje af udlandsadresseJa
varchar(34)
udlandsAdr33. linje af udlandsadresseJa
varchar(34)
udlandsAdr44. linje af udlandsadresseJa
varchar(34)
udlandsAdr55. linje af udlandsadresseJa
varchar(34)
udrejseDatoUdrejsedatoJa
datetime
UdrejseDatoMarkeringUdrejsedato, usikkerhedsmarkeringJa
varchar(1)
udrejseLandekodeUdrejse, landekode (ALFA2 kode, i henhold til ISO standard 3166)Ja
int(4)
unreliableFeltnavn(e), som pga. uventede data ikke er pålideligeJa
varchar(2000)
vejKodeVejkodeJa
int(4)
vejviserbeskyttelseSletteDatoVejviserbeskyttelse, slettedatoJa
date
vejviserbeskyttelseStartDatoVejviserbeskyttelse, startdatoJa
dateDatatype: personudvidet

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

cprCPR-nummerNejXchar(10)
flyttepaabudBemaerkningerFlyttepåbud bemærkningerJa
varchar(40)
flyttepaabudStartDatoFlyttepåbud startdatoJa
date
foedselsregistreringsstedKodeFødselsregistreringssted, myndighedskodeJa
int(4)
foedselsregistreringsstedTekstFødselsregistreringssted, tekstJa
varchar(20)
folkekirkeForhold

Folkekirkeforhold. Værdisæt:

A = Afventer

F = Medlem af folkekirken

M = Medlem af valgmenighed, til lige medlem af folkekirken

S = Medlem af folkekirken, men fritaget for kirkeskat

U = Udenfor folkekirken

Ja
varchar(1)
folkekirkeStartDatoFolkekirke startdatoJa
date
folkekirkeStartDatoMarkeringFolkekirke startdato, usikkerhedsmarkeringJa
varchar(1)
kommunaleforholdBemaerkningerKommunale forhold, bemærkningerJa
varchar(30)
kommunaleforholdKode

Kommunale forhold, kode. Værdisæt:

A = Adskilt (kommunaleforholdType = 1)

P = Plejebarn (kommunaleforholdType = 2)

F = Folkepension (kommunaleforholdType = 3)

I = Førtidspension (kommunaleforholdType = 3)

N = Delpension (kommunaleforholdType = 3)

Hvis kommunaleforholdType = 4 er indholdet en kommunekode

Ingen krav til værdier hvis kommunaleforholdType er 5, 6, 7, 8 eller 9

Ja
varchar(5)
kommunaleforholdStartDatoKommunale forhold, startdatoJa
date
kommunaleforholdStartDatoMarkeringKommunale forhold, startdato, usikkerhedsmarkeringJa
varchar(1)
kommunaleforholdType

Kommunale forhold, type. Værdisæt:

1 = Adskilt

2 = Plejebarn

3 = Pensionsforhold

4 = Betalingskommunekode

5, 6, 7, 8, 9 = Ingen krav til indhold af kommunaleforholdKode

Ja
int(1)
unreliableFeltnavn(e), som pga. uventede data ikke er pålideligeJa
varchar(2000)
valgKode

Valgkode. Værdisæt:

0001 = Almindelig valgret

0002 = Diplomater (gamle diplomater der alle stemmer i København)

0003 = Diplomater (optages på valgliste i tidligere bopælskommune)

0004 = EU-valg ja (udenlandske statsborgere, der har sagt ja til at stemme i Danmark)

0005 = EU-valg nej (danske udrejste statsborgere, der har sagt nej til at stemme i Danmark)

0006 = EU-valg København (danske udrejste statsborgere, der har sagt ja til at stemme i Danmark - KBH)

Ja
int(4)
valgOplysningerSletteDatoValgoplysninger, slettedatoJa
date
valgOplysningerStartDatoValgoplysninger, startdatoJa
date
valgretDatoValgret datoJa
dateDatatype: umyndiggoerelsevaergerelation

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

cprCPR-nummer på den umyndiggjorteNej
varchar(10)
idUnik id for datatypenNejXvarchar(21)
relationCprRelation CPR-nummer. Udfyldt såfremt værgen findes i CPR. Hvis angivet, er vaergesNavn, vaergesNavnStartDato og relationsTekst1-5 ikke udfyldtJa
varchar(10)
relationCprStartDatoRelation CPR-nummer startdato.Ja
datetime
relationsTekst11. linje af relationstekst. Udfyldes ikke hvis relationCpr er angivetJa
varchar(50)
relationsTekst22. linje af relationstekst. Udfyldes ikke hvis relationCpr er angivetJa
varchar(50)
relationsTekst33. linje af relationstekst. Udfyldes ikke hvis relationCpr er angivetJa
varchar(50)
relationsTekst44. linje af relationstekst. Udfyldes ikke hvis relationCpr er angivetJa
varchar(50)
relationsTekst55. linje af relationstekst. Udfyldes ikke hvis relationCpr er angivetJa
varchar(50)
typeKode

Relationstype. Værdisæt:

0000 = Værge findes ikke i CPR

0001 = Værges CPR findes

0002 = Værges adresse findes

Nej
varchar(4)
typeTekstRelationstype, tekst. Værdisæt: se beskrivelsen for typeKodeNej
varchar(50)
umyndigSletteDatoUmyndiggørelse slettedatoJa
date
umyndigStartDatoUmyndiggørelse startdatoJa
date
umyndigStartDatoMarkeringUmyndiggørelse startdato, usikkerhedsmarkeringJa
varchar(1)
unreliableFeltnavn(e), som pga. uventede data ikke er pålideligeJa
varchar(2000)
vaergesNavnVærges navn. Kun angivet hvis relationCpr ikke er angivetJa
varchar(50)
vaergesNavnStartDatoVærges navn, startdato. Kun angivet hvis relationCpr ikke er angivetJa
datetime
  • No labels