Kort introduktion til service

Baggrund 

Baggrunden for ønsket om et nationalt CAVE-register stammer fra regeringens nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fra 2011. Planen tog udgangspunkt i et Beslutningsstøttesystem for den ældre medicinske patient og herunder et nationalt CAVE-register. Beslutningsstøtteprojektet gennemføres i regi af Regionerne sammen med PLO, mens det nationale CAVE-register gennemføres som et selvstændigt projekt i regi af SDS.

Det fælles nationale CAVE-register skal være med til at give patienten et kvalitetsløft i forhold til korrekt medicinering ved at reducere risikoen for dosering af medicin, som patienten er allergisk overfor. Det skal samtidig styrke sammenhængen på tværs af sektorerne, idet alle sundhedsaktører fremadrettet vil registrere lægemiddelallergi på samme måde ud fra en fastlagt standard. Det er også forventningen, at dette over tid vil medføre en højere kvalitet af de registrerede CAVE-data ved klinikeres brug af den fastlagte standard for registrering af lægemiddelallergier.

Det er vedtaget, at det nationale CAVE-register til registrering af lægemiddelallergier skal gøres tilgængeligt i anvendersystemerne dvs. EPJ/medicinsystemer i sekundærsektoren og lægepraksissystemer. Formålet er, at alle sundhedsaktører kan tilgå det samme register for lægemiddelallergier. Et samlet register vil forebygge, at lægerne ikke har opdaterede og korrekte oplysninger om patienters lægemiddelallergier, hvilket kan være tilfældet, hvis de fx udelukkende er registreret i et lokalt CAVE-system, som andre sundhedsaktører ikke har adgang til.

Ceritfikatoplysninger (Medarbejder-OCES) skal anvendes for at benytte LAR servicen.


Komponent og versioner

Det nationale cave register stilles til rådighed ved en SOAP baseret LAR service, hvor det er muligt at oprette og trække information omkring medicin allergier for den enkelte patient. LAR servicen kalder vha. en REST snitflade CAVE servicen.

CAVE udstilles på centralt docker miljø op mod backoffice-database. CAVE konfigureres således at den netværks mæssigt kun kan tilgås fra LAR. 

jeg antager der burde stå noget med centralt docker-miljø op mod backoffice-database).

 • Release 1.0.0
  Leverancen er tagget som 1.0.0.
  Releasen er initieret af ønsket om at have en landsdækkende CAVE service og denner er bestilt af Sundshedsdatastyrelsen.
  Dette er den første leverance af CAVE servicen. For uddybende information omkring dennes indhold se CAVE anvender guide og CAVE Design og arkitekturbeskrivelse 
 • Release 1.0.1
  Leverancen er tagget som 1.0.1.
  Releasen indeholder nedenstående JIRA. 
  • [CAVE-69] Tilret konfiguration i CAVE og LAR
 • Release 1.0.2
  Leverancen er tagget som 1.0.2.
  Releasen indeholder nedenstående JIRA. 
  • [CAVE-75] Version 1.0.2 tilrettelser
   • Mindre docker compose rettelser
   • Property filer som UTF-8
 • Release 1.0.?
  Leverancen er tagget som 1.0.?.
  Releasen indeholder nedenstående JIRA. 
  • [CAVE-72] DGWS Message ID må ikke genbruges til de underliggende services der kaldes
Kontaktoplysninger, servicebeskrivelse og testforhold

LAR er udviklet, driftet og vedligeholdt af SDS, og alle henvendelser skal foregå gennem National Servicedesk: Indberetning til Service desk

Detaljer omkring servicen er beskrevet i guide til anvenderere og test af servicen er beskrevet i testvejledningen

 • No labels