Teknisk navn

bemyndigelsesservice

Opdateringsfrekvens

Hver time

Kilde

Bemyndigelsesservicen. Se under "Eksterne ressourcer"

Versioner

1


Beskrivelse

Bemyndigelsesregisteret indeholder bemyndigelser fra en autoriseret sundhedsperson til en anden person, som skal arbejde som bemyndiget medhjælp i forbindelse med FMK, DVV og TAS. En bemyndigelse giver medhjælperen ret til at handle på den bemyndigendes vegne og gælder som udgangspunkt 2 år. En bemyndigelse angiver systemet, arbejdsfunktionen, den gyldige tidsperiode og de specifikke rettigheder den gælder til. Den bemyndigede og den bemyndigende angives ved deres CPR-numre, endvidere kan bemyndigelsen begrænses til et bestemt CVR-nummer.

Eksterne ressourcer

Beskrivelse af Bemyndigelsesservicen, som danner data til importeren:

https://www.nspop.dk/display/public/web/Bemyndigelsesservice+%28BEM%29+-+Leverancebeskrivelse

Datatyper - oversigt

Navn

Beskrivelse

bemyndigelseStamdata der definerer en bemyndigelse


Datatyper - detaljer

Datatype: bemyndigelse

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

arbejdsfunktionDen bemyndigedes arbejdsfunktion, fx "Læge", "Jordemoder" osv.Nej
varchar(100)
bemyndigede_cprCPR-nummer på den bemyndigedeNej
varchar(10)
bemyndigede_cvrCVR-nummer som bemyndigelsen kan begrænses tilJa
varchar(8)
bemyndigende_cprCPR-nummer på den bemyndigende, dvs. personen der giver bemyndigelsenNej
varchar(10)
godkendelses_datoDato for bemyndigelsenJa
varchar(35)
gyldig_fra_datoStartdato for bemyndigelsens gyldighed (format: "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ", fx "2013-02-06T12:06:28.000Z)Ja
varchar(35)
gyldig_til_datoSlutdato for bemyndigelsens gyldighed (format: "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ", fx "2013-02-06T12:06:28.000Z)Ja
varchar(35)
kodeUnik id for datatypenNejXvarchar(100)
modificeret_datoSeneste dato for modifikation (format: "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ", fx "2013-02-06T12:06:28.000Z)Ja
varchar(35)
oprettelses_datoBemyndigelsens oprettelsesdato (format: "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ", fx "2013-02-06T12:06:28.000Z)Ja
varchar(35)
rettighedSystem-specifik rettighed, fx "VisPrivatmarkeretSamtykke"Nej
varchar(100)
statusBemyndigelsens status. Pt. altid "Godkendt"Nej
varchar(100)
systemSystemets navn (FMK/DDV/TAS)Nej
varchar(100)  • No labels