Teknisk navn

autorisationsregisteret

Opdateringsfrekvens

Daglig

Kilde

Styrelsen for patientsikkerhed

Versioner

1,2,3,4


Beskrivelse

Alle autoriserede sundhedspersoner har i dag et autorisationsID. ID’et er en alment tilgængelig identifikation på linje med navn og stillingsbetegnelse og består af fem tegn. ID'et benyttes blandt andet i forbindelse med receptudstedelser. Autorisationsregisteret indeholder oplysninger om alle sundhedspersoner med dansk autorisation.

Der findes 3 særlige autorisationsnumre, som ikke omhandler konkrete personer, nemlig 09YM8, 09YM9 og 09YMB. Der er tale om erstatningsautorisationsnumre, som benyttes i særlige situationer. Disse tre records indeholder ikke meningsfyldte data for CPR, fornavn, efternavn og uddannelseskode:

autorisationsnummercprfornavnefternavnuddannelseskode
09YM8

0101010001

Indberettet af apotek, ej autorisationsnummer

<tomt>0000
09YM9

0101010001

Indberettet af farmaceut/farmakonom, ej autorisationsnummer

<tomt>0000
09YMB

0101010001

Medicin købt i andre EU/EØS-lande, registreret af Lægemiddelstyrelsen

<tomt>0000


Eksterne ressourcer

Beskrivelse fra Styrelsen for patientsikkerhed med mulighed for søgning: 


Datatyper - oversigt

Navn

Beskrivelse

autorisation

Stamdata for en autorisation (CPR, navn osv.)


Datatyper - detaljer - Autorisationer - målrettet offentlige aktører Mulige uddannelseskoder og deres faggruppe:


Uddannelseskode
Faggruppenavn
0Erstatningsautorisation
4498Optiker
5151Fysioterapeut
5152Social- og sundhedsassistent
5153Ergoterapeut
5155Fodterapeut
5158Radiograf
5159Bioanalytiker
5166Sygeplejerske
5175Jordemoder
5176Kontaktlinseoptiker
5176Optometrist
5265Kiropraktor
5431Tandplejer
5432Klinisk tandtekniker
5433Tandlæge
5451Klinisk diætist
7170Læge
9495Bandagist
A511

Osteopat

B511Behandlerfarmaceut
C511Ambulancebehandler
  • No labels