AO XDS Adapter er en read-only adapter til at hente Bookplan aftaledata i hhv Region Nord og Region Midt via Dokumentdelingsservicen (DDS) i et af følgende formater:


Release 2.0.2
Leverancen er tagget som release-2.0.2

SDS-3360 - Getting issue details... STATUS

SDS-3653 - Getting issue details... STATUS


Release 2.0.1
Leverancen er tagget som release-2.0.1

Release 2.0.0
Leverancen er tagget som release-2.0.0
SDS-3639 - Getting issue details... STATUS


Følgende release notes forefindes fra tidligere:

Release Notes

  • No labels