Skip to end of metadata
Go to start of metadata

SOSI-GW signing applet’en på NSP er ikke kompatible med nyeste version af Java (http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/7u51-relnotes-2085002.html).

Dette betyder at signering af ID-kort vha. browsersigning-appletten i SOSI-GW pt. ikke virker hvis man har opdateret til seneste patch-niveau af Java. 

Grunden til dette er anvendelsen af biblioteket Opensign, i den version nuværende SOSI-GW benytter. Der arbejdes pt. på et hotfix til dette som bliver deployet hurtigst muligt - forventet i løbet af fredag eftermiddag.

Der er pt. kun kendskab til, at dette problem påvirker en delmængde af anvendere i Region Syddanmark. Kontakt venligst SDS Servicedesk på tlf. 7222 8601 hvis der er kendskab til yderligere problemer.

3 Comments

  1. Dette issue er ikke løst endnu, der arbejdes på en løsning.

  2. Der er desværre fundet et problem i samspillet mellem den nyeste udgave af OpenSign appletten og SOSI-GW under test af hotfixet i samarbejde med Region Syddanmark.

    Der arbejdes på en løsning på dette problem i samarbejde med leverandøren af SOSI-GW. Indtil videre anbefales det, at anvendere som er afhængig af browsersigning-appletten for adgang til services (f.eks. FMK) igennem SOSI-GW på NSP, ikke opgraderer java til seneste patchniveau.

    Vi melder ud med en ny, mere detaljeret status, i løbet af tirsdag.

  3. Problemet med samspillet mellem nyeste udgave af OpenSign appletten og SOSI-GW er nu fundet og løst. Rettelsen vil blive endeligt testet i samarbejde med Region Syddanmark i løbet af fredag formiddag hvorefter rettelsen vil blive deployet på produktionsmiljøerne. Fejlrettelsen har været forsinket bl.a. på grund af problemer med en autoriseret signering af appletten med et certifikat som genkendes af gængse browsere.