Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Der har fra 11:40 til 13:03 været problemer med et Authentication Device der bruges i forbindelse med FMK og NSP.